Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Bonusatcasino.com om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot persoonlijke informatie die we over u verzamelen, inclusief op onze website, https://www.bonusatcasino.com, en andere sites die we bezitten en beheren. . Dit beleid is van kracht vanaf 17 augustus 2021 en is voor het laatst bijgewerkt op 01 juni 2022.

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen omvat zowel informatie die u ons bewust en actief verstrekt wanneer u gebruikmaakt van of deelneemt aan een van onze diensten en promoties, en alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens toegang tot onze producten en diensten.

Log Data

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser loggen. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht, andere details over uw bezoek en technische details die voorkomen in combinatie met eventuele fouten die u kunt tegenkomen. Houd er rekening mee dat hoewel deze informatie op zichzelf misschien niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk is om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een van de volgende dingen doet op onze website:

  • Gebruik een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud
  • Neem contact met ons op via e-mail, sociale media of vergelijkbare technologieën
  • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden: Houd er rekening mee dat we informatie die we over u verzamelen kunnen combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we ontvangen van andere betrouwbare bronnen.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en terwijl we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. We zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot een datalek. U bent verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, om de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze services te waarborgen.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is. Deze periode kan afhankelijk zijn van waarvoor we uw gegevens gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen die u identificeren. Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen

We richten onze producten of diensten niet rechtstreeks op kinderen onder de 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen onder de 18 jaar.

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en/of verwerkt waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. Houd er rekening mee dat de locaties waarnaar we uw persoonlijke informatie opslaan, verwerken of overdragen mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten hebben als het land waarin u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden in andere landen: (i) zullen we die overdrachten uitvoeren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving; en (ii) we zullen de overgedragen persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

U behoudt altijd het recht om persoonlijke informatie van ons achter te houden, met dien verstande dat uw ervaring van onze website kan worden beïnvloed. We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, begrijpt u dat we deze zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U behoudt het recht om details op te vragen van alle persoonlijke informatie die we over u hebben. Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u toestemming heeft van die persoon om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen. We bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor onze e-maildatabase of om u af te melden voor communicatie. Houd er rekening mee dat we mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is. Als u van mening bent dat we een relevante wet op de gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons alle details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

Beperkingen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in wet- of regelgeving weer te geven. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier plaatsen op dezelfde link waarmee u dit privacybeleid opent. Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen of u de mogelijkheid geven om u aan of af te melden voor, indien van toepassing, elk nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens.